Glossaries

vest

Dịch tiếng việt: Cho quyền

Có quyền được phép làm. Dưới một thỏa thuận chi trả dựa trên cổ phiếu, quyền của đối tác để nhận được tiền, tài sản khác và các công cụ vốn chủ sở hữu của đơn vị được trao cho khi quyền của đối tác không còn phụ thuộc vào sự thỏa mãn các điều kiện trao quyền.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email