Glossaries

share-based payment transaction

Dịch tiếng việt: Giao dịch chi trả dựa trên cổ phiếu

Giao dịch mà ở đó đơn vị
(a) nhận được hàng hóa và dịch vụ từ nhà cung cấp của hàng hóa và dịch vụ đó (bao gồm nhân viên) trong một thỏa thuận chi trả dựa trên cổ phiếu, hoặc
(b) chịu một khoản nợ để thanh toán giao dịch với nhà cung cấp trong một thỏa thuận chi trả dựa trên cổ phiếu, hoặc

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email