Presentation of Financial Statements – Teacher Nguyen Van B – Hieu

Current Status
Not Enrolled
Price
$500
Get Started
Course
Materials

Về giáo viên

  • Giám đốc kiểm toán
  • C / c Kiểm toán do BTC cấp
  • Hơn 18 năm kinh nghiệm kiểm toán
  • 6 năm làm Giám đốc Kiểm toán tại GAFC
  • Có nhiều kinh nghiệm trong việc kiểm toán báo cáo tài chính và tư vấn cho các doanh nghiệp lớn (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước) hoạt động trong nhiều ngành nghề khác nhau.

Những gì bạn sẽ học

  • Tăng năng lượng của bạn.
  • Flow into serenity.
  • Open to more flexibility.
  • Elevate your wellbeing.

Description

Open up to more energy, serenity, flexibility, and wellbeing in this series of 10-12 minute qigong yoga fusion videos. Experience the benefits of yoga combined with those of qigong! After over twenty years of doing yoga, I increasingly added in qigong and energy medicine movements to my yoga asanas to achieve amazing results in my well-being, serenity, and bliss. Now I want to share my unique yoga qigong fusion with you.

Each video contains yoga poses combined with qigong movements to increase the flow of positive energy: through your body, around you, and within you. Gentle yet potent, each practice opens your body up to more self-healing, health and wellness. Practice a qigong yoga fusion video daily with deep, slow breathing to see the best results. When you breathe in, feel the belly become bigger and then your lungs to expand. Inflate your lungs like balloons- forward, backward, and into your side body as well. Deepening the breath and maintaining a deep breathing pattern while doing the movements takes time and attention. Be patient with yourself and keep returning your attention to your breath, eventually linking breath with movement.

The practices become very meditative and increase in their potency with repetition.

Theo thời gian, khi bạn lặp lại các bài tập và cảm thấy thoải mái hơn với các chuyển động, bạn có thể nhắm mắt lại và tập trung nhiều hơn vào nguồn năng lượng đang chảy. Bạn sẽ làm yên lặng tâm trí, trước tiên là tăng cường nhận thức về cơ thể và sau đó là kết nối của bạn với cái tôi cao hơn hoặc ‘bản chất tâm hồn’ của bạn.

Khóa học này dành cho ai

Sự kết hợp giữa yoga và khí công.

Open Registration

COURSE INCLUDES