Presentation of Financial Statements – Teacher Nguyen Van B – Hieu

Về giáo viên Giám đốc kiểm toán C / c Kiểm toán do BTC cấp Hơn 18 năm kinh nghiệm kiểm toán 6 năm làm Giám đốc Kiểm toán tại GAFC Có nhiều kinh nghiệm trong việc kiểm toán báo cáo tài chính và tư vấn cho các doanh nghiệp lớn (doanh nghiệp có vốn …

Presentation of Financial Statements – Teacher Nguyen Van B – Hieu Read More »